Agados NP 3 N NV

np 3 N NV
2060 x 1100 mm
pozinkovaný plech
Celkem až 750 kg

Agados TITUS 13R N hever

titus 13R N hever
2060 x 1500 mm
hliníkové
Celkem až 750 kg

Agados PANTER B2 přepravník aut

panter B2 přepravník aut
4100 x 1940 mm
bez bočnic
Celkem až 2600 kg

Agados VZ 21 B1300

vz 21 B1300
2060 x 1100 mm
voděodolná překližka
Celkem až 1300 kg

Agados VZ 27 N2 POČ, reling

vz 27 N2 POČ, reling
2500 x 1500 mm
voděodolná překližka
Celkem až 750 kg

Agados VZ 21 B1000

vz 21 B1000
2060 x 1100 mm
voděodolná překližka
Celkem až 1000 kg

Agados HANDY 15 N

handy 15 N
1470 x 1100 mm
pozinkovaný plech
Celkem až 750 kg

Agados DONA 5725 B2600

dona 5725 B2600
5735 x 2450 mm
Hliníkové
Celkem až 2600 kg

Agados KANGARO 15 B1300 2 moto

kangaro 15 B1300 2 moto
2500 x 1500 mm
voděodolná překližka
Celkem až 1300 kg

Agados DONA 4121 B2600 plato

dona 4121 B2600 plato
4150 x 2100 mm
bez bočnic
Celkem až 2600 kg

Agados DONA 4120 B2600

dona 4120 B2600
4150 x 2000 mm
Hliníkové
Celkem až 2600 kg

Agados HANDY 7 N + nástavba, kolečko, plachta

handy 7 N + nástavba, kolečko, plachta
2060 x 1250 mm
pozinkovaný plech
Celkem až 750 kg